Kesä alkaa vähitellen kääntyä lopuilleen. Illat alkavat pimentyä aikaisemmin ja aikaisemmin päivä toisensa
jälkeen. Elokuun täysikuun aika tulee luomaan oman tunnelmansa pimeisiin iltoihin. Kesä- ja heinäkuun
ankeahkot ilmat ovat elokuussa muuttuneet erinomaisiksi veneilyyn, pyöräilyyn ja muuhun ulkoiluun.
Veneily- ja pyöräilykausi saattaa hyvinkin jatkua vielä pitkään syksyyn.

Iltojen pimetessä alkaa perinteinen perämoottori- ja polkupyörävarkaiden sesonkiaika. Leppeässä elokuun
illassa on romantiikka kaukana kun arvokas perämoottori tai polkupyörä jonakin yönä vaihtaa
luvattomasti omistajaa. Siitä tapahtumasta käynnistyy omistajalle aikaa ja vaivaa vaativa prosessi.

Eivätkä volyymit ole pieniä: hiljattain uutisoitiin, että vuoden 2014 aikana ilmoitettiin varastetuksi noin
17 200 polkupyörää. Poliisi myy huutokaupoissa haltuunsa jääneitä polkupyöriä joitakin satoja vuosittain.
Finanssialan Keskusliiton keräämien tietojen mukaan varastetuista polkupyöristä maksettiin korvauksia
noin kuusi miljoonaa euroa vuonna 2014. Varkaudet ja korvaukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Sama
tilanne on perämoottorien ja veneiden sekä venetarvikkeiden kanssa. Varkauksien ja korvauksien määrät
kasvavat. Finanssialan Keskusliiton keräämien tietojen mukaan kaiken kaikkiaan venevakuutuksista
korvattiin vahinkoja vuonna 2014 noin 16 miljoonan euron arvosta. Korvausmäärä sisältää sekä
vahinkotapaukset, että varkaustapaukset. Perämoottoreita, veneitä ja venetarvikkeita varastettiin yhteensä
reilusti yli 2 000 kappaletta.

Samantyyppinen tilanne on rakennustyömailla. Vuoden kuluessa on uutisoitu rakennustyömaihin
kohdistuneista varkauksista, joissa on anastettu työkaluja, rakennustarvikkeita ja jopa traktoreita niin, että
työt on jouduttu keskeyttämään joksikin ajaksi työkalujen ja tarvikkeiden puuttumisen takia. Näissäkin
tapauksissa tulee suuria tappioita useille tahoille.

Poliisihallitus ja poliisilaitokset ovat muistuttaneet usein omaisuuden suojaamisen ja merkitsemisen
tärkeydestä. Poliisilaitoksethan ovat tuskailleet sitä, että tavalla tai toisella poliisin haltuun joutuneelle
omaisuudelle ei ole löydetty oikeaa omistajaa. Jotta tavarat voitaisiin palauttaa, on erittäin tärkeää, että ne
on merkitty helposti todennettavalla tavalla ja siten, että merkinnästä voidaan nopeasti saada selville oikea
omistaja. Parasta tietenkin olisi, jos merkinnästä varoitettaisiin ennalta estävästi niin, ettei varkautta edes
tapahtuisi.

Tästä päästäänkin yhteen yrityksemme toiminta-ajatuksen kulmakiveen; ennalta estävyyteen. On helppo
olla samaa mieltä FK:n Joppe Karhusen lausahduksen kanssa: ”Parempi torjuttu vahinko kuin korvattu
vahinko”. Olemme yrityksessämme pohdiskelleet tehokkaalle omaisuudenmerkinnän ja suojausratkaisun
piirteitä ja päätyneet seuraavaan luetteloon:

Helppo ja vaivaton käyttää ja on kustannuksiltaan kohtuullinen
Ennaltaehkäisevä – ratkaisu sisältää näkyvät varoituskyltit ja -tarrat
Kestävä – merkintää ei voi poistaa esineestä
Näkymätön – merkintä on näkymätön eikä vaurioita merkittyä esinettä
Ainutkertainen – merkintää ei voi kopioida tai muuttaa
Helppo tunnistaa – viranomaisen on kyettävä tunnistamaan merkintä nopeasti ja kiistattomasti
Kansainvälinen – järjestelmän tulee olla sellainen, että anastettu omaisuus pystytään jäljittämään ja
palauttamaan oikeille omistajilleen yli valtiorajojen
Yleiskäyttöinen – merkinnän ja suojauksen tulisi olla käytettävissä kaikissa tuoteryhmissä ja asuin- ja
toimitiloissa
Tutkintaa tukeva – järjestelmän tulee helpottaa poliisin rikostutkintaa
Oikeudessa pätevä – merkintäratkaisuun pohjautuvan teknisen todistusaineiston tulee olla oikeudessa
pätevää.

JATKUU ELOKUUN ILLAT