Ennalta estävän työn merkitystä painotetaan vahinkojen ja rikollisuuden torjunnassa. Ennalta estävyyttä pidetään keskeisenä suositeltavana toimintamuotona monella muullakin alueella. Tätä toimintatapaa korostetaan eri puheenvuoroissa ja toimintaohjelmissa. Muun muassa kokonaisturvallisuus-käsitteeseen sisältyy vaatimus yhteistyön kehittämisen lisäämisestä. Yhteistyön toteuttamiseen liittyy sen vaikuttavuuden mittaamisongelmien lisäksi haasteita, jotka liittyvät salassapitosäännöksiin ja erilaisiin toimintamalleihin ja -käytäntöihin eri osapuolten välillä.
Tapahtuneiden rikosten jälkihoidossa on usein mukana vakuutusyhtiö, joka tietyissä tapauksissa korvaa aiheutuneita vahinkoja. Vakuutusyhtiöillä on myös merkittävä rooli ennalta estävässä työssä.
Seuraavassa on käytännön esimerkkejä pääasiassa Euroopan eri maista, joissa on hyödynnetty synteettiseen DNA-ratkaisuun perustuvia SelectaDNA-turvamerkintäsovelluksia. Monissa paikoissa asukkaat ovat käynnistäneet ennalta estävässä tarkoituksessa omaisuuden suojausta koskevia turvamerkintähankkeita asuinalueillaan. Toiminnassa ovat mukana poliisi, yksityisen turva-alan toimijoita ja vakuutusyhtiöitä.

Saksa. SelectaDNA-tuotteiden maahantuoja Saksaan on SDNA Technology GmbH. Bremenin alueella on käynnistetty asukkaiden aloitteesta muutaman vuoden aikana useita omaisuuden suojaamiseen keskittyviä projekteja, joissa merkintäaineena on käytetty SelectaDNA turvamerkintää. Viimeisin on käynnistetty 14.10.2015 Bremen-Borgfeldin alueella. Projektin koordinaattorina toimii asuinalueen asukas. Poliisi on vahvasti mukana maahantuojan sopimuskumppanina. Alueelle on kiinnitetty katujen varsille näkyviä SelectaDNA-turvamerkinnöistä tiedottavia kylttejä. Bremenin alueella on toteutettu vastaavia hankkeita Lüssumerin ja Bremen-Nordin alueilla. Projekteissa on jaettu merkintäpakkauksia yli 9 500 kotitalouteen.
Saksassa SelectaDNA-sovelluksia käytetään maataloudessa, teollisuudessa, aurinkoenergiajärjestelmien, kuparin ja muiden metallien merkitsemisessä, pankkien, kasinoiden ja myymälöiden suojauksessa.
Vakuutusyhtiö Feuersozietät myy SelectaDNA-turvamerkintäpakkauksia ja antaa asiakkailleen 10 % alennuksen kotivakuutuksen hinnasta, kun he merkitsevät arvo-omaisuutensa SelectaDNA:lla.

Hollanti. SelectaDNA-tuotteiden maahantuoja Hollantiin (ja Belgiaan) on Rhine Consulting B.V. Scherpenzeelin kunta Gerderlandin provinssissa työskentelee yhdessä poliisin kanssa asuntomurtojen estämiseksi. Myös Amersfoortin kaupungissa Utrechtin provinssissa on hyviä tuloksia asuntomurtojen estämisessä. Asuntomurtojen luvut ovat laskeneet merkittävästi yhteistyön aikana. Toimintaperiaate on se, että kunta on ostanut maahantuojalta SelectaDNA-merkintäpakkauksia, joita asukkaat voivat ostaa tietyllä hinnalla kunnalta ja merkitä arvo-omaisuutensa. Myös verkkokaupasta ostaminen on mahdollista.
Hollannissa kuparivarkauksia estetään SelectaDNA-metallien merkintäsovellusta (SelectaDNA Trace) käyttämällä kuten Saksassakin.
Rotterdamissa tehty ryöstöjen torjuntakampanja kattoi pieniä myymälöitä, pikahampurilaispaikkoja ja pikaruokaravintoloita. Poliisin arvion mukaan rikosilmoitukset ja ryöstöluvut laskivat merkittävästi. Kampanjassa käytetty SelectaDNA-sovellus oli liiketilasuojausjärjestelmä (intruder spray).
Amsterdamin ydinkeskustassa on poliisin toimesta SelectaDNAn liiketilasuojausjärjestelmällä toteutettu ja siitä ilmoitettu yhteensä 20 kadulla ”SelectaDNA-suojattu” -vyöhyke. Alueella on luksuskauppoja ja jalokiviliikkeitä.
Samaan aikaan arvo-omaisuuden turvamerkintään tarkoitettua SelectaDNA-ainetta käytetään Amsterdamin useilla eri alueilla yli 3000 kotitaloudessa asuntomurtojen estämiseen.

Belgia. SelectaDNA-tuotteiden maahantuoja Belgiaan (ja Hollantiin) on Rhine Consulting B.V.
Vakuutusyhtiö KBC Belgia on ottanut verkkokauppaansa SelectaDNA-turvamerkintäsovelluksia. SelectaDNA-tuotteiden jakelu on menestys Belgian kaupungeissa Dendermonde ja Mechelen.
Norja. SelectaDNA tuotteiden maahantuoja Norjaan on Safe4 Security. Keski-Norjassa on syyskuun alussa 2015 käynnistetty vuoden kestävä poliisin johtama pilottiprojekti, jossa testataan SelectaDNA turvamerkintätuotteet. Kohteena ovat liikkuvat rikollisryhmät ja tavoitteena on vähentää omaisuusrikollisuutta. Pilottihankkeeseen osallistuvat poliisin lisäksi Safe4, Finans Norge, NSR (Norjan turvallisuusneuvosto) ja vakuutusyhtiö Trygg. Projektin kesto on yksi vuosi.
Safe4 palkittiin Norjassa SelectaDNA tuotteella ”Paras uusi turvallisuustuote-kilpailussa” v. 2015

Ruotsi. SelectaDNA-tuotteiden maahantuoja Ruotsiin on Vindico Security. Jakelijana toimii SSF (Stöldskyddsföreningen).
Ruotsissa on toteutettu ja on meneillään useita projekteja, joissa testataan SelectaDNA turvamerkintä-tuotteita. Projektien osapuolina ovat poliisi, Vindico Security, SSF, kuntia, vakuutusyhtiöitä kuten Foksam, If, Trygg-Hansa ja Länsförsäkringar. Projektien tavoitteena on ennalta estää ja vähentää omaisuusrikoksia.
Projektien toteutuspaikkakuntia ovat esimerkiksi Lidingön Sticklinge ja Täbyn Näsby. Erityisesti Näsbyssä on tavoitteena veneiden, perämoottorien ja venetarvikkeiden turvamerkitseminen SelectaDNA-turvamerkintäaineella ja varoitustarrojen ja -kylttien avulla estää sekä vähentää varkauksia.
Ruotsin poliisi myös testaa SelectaDNA-sovelluksista viranomaiskäyttöön tarkoitettua HVTS-välinettä. Vindico Security asentaa useisiin Netto-kauppaketjun myymälöihin liiketilasuojausjärjestelmän (Intruder spray) ryöstöjen, murtojen ja varkauksien estämiseksi.

Tanska. SelectaDNA-tuotteiden maahantuoja Tanskaan on UniSecure. Kaksi supermarket-ketjua käyttää suojauksessaan SelectaDNA –sovelluksia.
Vakuutusyhtiö Trygg-Hansa myy SelectaDNA turvamerkintätuotteita verkkokaupassaan.
Uusi-Seelanti. SelectaDNA-tuotteiden maahantuoja Uuteen-Seelantiin on SelectaDNA Co (NZ). Maahantuojan yhteistyökumppaneina ovat muun muassa Uuden-Seelannin poliisi, vakuutusyhtiö BNZ ja opetusministeriö. Esimerkiksi oppilaitoksien omaisuutta suojataan SelectaDNA-turvamerkintätuotteilla, tämä kuuluu osana BNZ:n koulusuojausohjelmaan. Näillä toimenpiteillä on jo saatu kouluihin kohdistuneet murtovarkaudet vähenemään merkittävästi.
Asiakkaat, jotka ottavat kotivakuutuksen BNZ:lta ja siinä yhteydessä ostavat SelectaDNA turvamerkintäpakkauksen ja merkitsevät arvo-omaisuutensa ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta tehdessään asuntomurrosta vaingonkorvausvaatimuksen.

Ranska. SelectaDNA tuotteiden maahantuoja Ranskaan on SelectaDNA France. SelectaDNA voitti ensimmäisen palkinnon ’innovation in security/safety’ -categoriassa Prix de l’Innovation awardsissa 2015. SelectaDNA on suositeltavin rikostekninen merkintäjärjestelmä Ranskassa. SelectaDNA France jakelu toimii myös Guadaloupella ja Martiniquella.
Muun muassa Pariisin ylellisen viiden tähden hotellin Shangri-Lan koristeelliset kalusteet kuten valaisimet, patsaat ja antiikkiesineet on merkitty SelectaDNA:lla.

Iso-Britannia. Selectamark Security Systems Ltd. on luonut maanlaajuisen verkoston erityisesti poliisilaitoksien kanssa. Vakuutusyhtiö Hiscox edistää SelectaDNAn markkinointia asiakkailleen.

USA. SelectaDNA tuotteiden maahantuoja Tennesseen osavaltiossa on CSI Protect. Maahantuojalla on tiivis yhteistyö paikallisen poliisin kanssa. Poliisin mukaan omaisuusrikollisuus on vähentynyt merkittävästi. Muun muassa liiketilasuojausjärjestelmiä (Intruder spray) on asennettu eri kohteisiin.

Aloite SelectaDNA–turvamerkintäsovellusten hyödyntämiseen voi siis lähteä liikkeelle useista eri lähteistä. Aloitteentekijänä voi olla kansalaisjärjestö, asukasyhdistys, turva-alan yritys, vakuutusyhtiö tai poliisi. Keskeistä kuitenkin on kaikkien näiden tahojen yhteistyö, jossa on löytynyt yhteensovitettu yhteinen toimintamalli huolimatta eri toimijoiden omaa toimintaa sitovista tai sitä säätävistä ohjeista tai lainsäädännöstä. Usein kysymys on myös tahdosta tehdä yhteistyötä, eikä niinkään säännöksien asettamista rajoituksista.
Mielenkiintoista onkin havaita, että useissa paikoissa viranomaisten ja yksityisen turva-alan ja kansalaisten yhteistyöhankkeet rikollisuuden torjunnassa on käynnistetty SelectaDNA turvamerkintäsovelluksia käyttämällä. Käytettävissä olevat tulokset ovat positiivisia.
Aktiivisuuden lisäämiselle on siis tilausta Suomessa. Euroopassa ja muuallakin on toteutettu hyvin toimivia yhteistyömalleja.
Keskeisin kulmakivi Oy SecVeto Ab:n toiminnassa on ennalta estävyyden korostaminen. Tuemme osaltamme kaikkien turvallisuusalan toimijoiden ja kansalaisten välistä yhteistyötä.

Reijo Hyytiäinen
Oy SecVeto Ab