Oy SecVeto Ab järjestää 17.6.2015 Helsingissä hotelli Presidentissä aamukahviseminaarin kello 8.00 – 10.00. Seminaarin aiheena on synteettiseen DNA:han perustuvat ennaltaestävät, innovatiiviset ja tutkintaa tukevat turvallisuusratkaisut.

Oy SecVeto Ab haluaa olla mukana edistämässä kaikkien turvallisuusalalla toimivien yhteistä päämäärää: ihmiset voisivat elää yhteiskunnassa ilman rikollisuudesta ja turvattomuudesta aiheutuvia pelkoja.

Aiheeseen liittyviä näkökulmia

Kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat ovat hallinnassa.

Vastuu turvallisuudesta ei kuulu ainoastaan viranomaisille. Sisäisen turvallisuuden kannalta viranomaisten, yksityisen sektorin ja kansalaisten yhteistoiminta on välttämätöntä. Rajat eivät pysäytä sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia – yhteistyötä tarvitaan yli rajojen.

Yhteistoiminnan painopisteen tulee olla ennaltaestävässä toiminnassa – ennaltaestävyys on kustannustehokkain ja inhimillisestä näkökulmasta katsoen paras vaihtoehto.

Ennaltaestävyyden keskeiset elementit ovat yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut ja tehokas rikostutkinta.

Omaisuus- ja väkivaltarikokset aiheuttavat kymmenien miljoonien eurojen vahingot vuosittain. Välilliset kustannukset kuten tutkintaan ja oikeudenkäyntiin sekä menetetyn työpanoksen korvaamiseen liittyvät kustannukset ovat moninkertaiset.

Seminaarin sisällöstä

DNA-tutkimus on viime vuosina kehittynyt pitkin askelin monilla elämänalueilla. Muun muassa rikostutkinnassa DNA-tutkimuksesta on tullut keskeinen menetelmä – moni jopa vuosikymmeniä selvittämättömänä ollut rikos on ratkaistu DNA-tutkimuksen avulla.

Monelle on kuitenkin uutta, että DNA:ta voidaan tuottaa synteettisesti. Synteettisen DNA:n avulla esineille voidaan antaa oma ainutkertainen tunnistettavuutensa, jota on mahdoton muuttaa tai kopioida.

Yksi ensimmäisiä synteettisen DNA:n soveltamisalueita on omaisuusrikosten ennalta estäminen ja selvittäminen synteettiseen DNA:han pohjautuvan omaisuudenmerkintäratkaisun avulla. Synteettiseen DNA:han perustuvien sovellusten avulla on myös mahdollista liittää rikoksen tekijä rikospaikkaan.

Seminaarissa tehdään katsaus sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuuteen sekä rikosvahinkoihin ja rikollisuuden torjuntaan. Kuullaan asiantuntijan näkemys DNA-tutkimuksesta ja tutkimuslausunnoista sekä tutustutaan joihinkin ennaltaestäviin ratkaisuihin, joissa hyödynnetään synteettistä DNA:ta.

Asiantuntijapuheenvuorojen pitäjinä ovat kansanedustaja Kari Tolvanen, johtaja Risto ”Joppe” Karhunen Finanssialan keskusliitosta, Keskusrikospoliisin DNA-yksikön vetäjä Auli Bengs ja partner Tapio Lautsi Oy SecVeto Ab:sta.

Seminaariin on kutsuttu edustajia muun muassa eri viranomaisista, vakuutusyhtiöistä, vartiointiliikkeistä, kaupan piiristä, rakennusliikkeistä, konevuokraamoista, eri asumismuotoihin liittyvistä järjestöistä, harrastusjärjestöistä ja medioista.

Lisätietoja: info@secveto.fi