EHTOJEN SOVELTAMINEN
Näitä ehtoja sovelletaan Oy SecVeto Ab:n ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu. Näissä ehdoissa Oy SecVeto Ab on myyjä ja asiakas on ostaja.

HINNAT
Hinnat ovat euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja perustuvat kuluvan vuoden alussa voimassa olleisiin Euroopan keskuspankin valuuttakursseihin (keskikurssi), tulleihin ja viranomaisten säädöksiin.
Mikäli edellä mainituissa tapahtuu muutoksia, myyjä pidättää oikeuden vastaaviin muutoksiin. Hinnat ovat voimassa Oy SecVeto Ab:lta tilattaessa.

HINNASTON MUUTOKSET
Myyjä pidättää oikeuden tehdä hinnastoon, tuotteisiin ja niiden ohjelmiin sekä dokumentteihin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.

TOIMITUSEHTO
Lähetyksen toimitusehto on NOL Espoo, Finnterms 01, ilman kuljetuspakkausta. Tavarat toimitetaan yleensä myyjän varastossa olevin tehdaspakkauksin. Ellei muuta ole sovittu, lähetyksen pakkaus- ja käsittelykustannuksista peritään veloitus syntyneiden kustannusten mukaisesti.
Myyjä toimittaa tuotteita ainoastaan Suomeen.

TOIMITUSAIKA
Toimitusaika on noin 10 arkipäivää.

KULJETUSVAURIOT
Mahdolliset kuljetusvauriot tulee reklamoida aina suoraan rahdinkuljettajalle. Tarkistakaa lähetys huolella vastaanoton yhteydessä ja merkitkää huomautukset rahtikirjaan. Kuljetusliikkeiden vakuutusyhtiöt eivät ota reklamaatiota käsittelyyn ilman merkintää rahtikirjassa.
Toimituksia koskevat muut huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa lähetyksen toimituspäivästä.
Mahdollisista palautuksista on aina sovittava etukäteen Oy SecVeto Ab:n kanssa (katso palautusehdot).

TOIMITUKSEN VIIVÄISTYMINEN
Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden.
Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 2,0 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN
Ostaja suorittaa kauppahinnan sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto.
Mikäli toimitus on joltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin maksettava virheettömältä osaltaan eräpäivänä.
Jos ostaja ei suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa 8 % eräpäivästä lukien sekä perimiskulut.

OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun koko kauppasumma on maksettu. Toimitettuihin tuotteisiin liittyvät käyttöjärjestelmät, muut ohjelmat ja dokumentit ovat myyjän tai sen edustamien päämiesten omaisuutta, joihin ostaja/loppukäyttäjä saa maksua vastaan käyttöoikeuden kaupan kohteena olevissa tuotteissa.

TAKUU
Myyjä vastaa yhden (1) vuoden kuluessa toimituksesta tuotteessa ilmenevistä mahdollisista aine- ja valmistusvioista. Näissä tapauksissa myyjä toimittaa ostajalle uuden osan tai suorittaa korjauksen vapaasti omassa huollossaan. Mikäli takuukorjaus suoritetaan muualla, myyjä veloittaa matkakustannukset ja päivärahan sekä matka-ajan palkan.

VÄLILLINEN VAHINKO
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimituksen viivästyksestä tai virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

MUUT SOPIMUSEHDOT
Muilta osin tuotteiden toimituksissa noudatetaan Teknisen kaupan liiton yleisiä myyntiehtoja (TKL04).